Shiny-effect jeans
29 / ROSSO 30 / ROSSO 31 / ROSSO 32 / ROSSO 33 / ROSSO 34 / ROSSO 35 / ROSSO 36 / ROSSO 37 / ROSSO 38 / ROSSO 40 / ROSSO 42 / ROSSO
View product
Jeans with graffiti logo
29 / Blu 30 / Blu 31 / Blu 32 / Blu 33 / Blu 34 / Blu 35 / Blu 36 / Blu 37 / Blu 38 / Blu 40 / Blu 42 / Blu
View product
Jeans with tattoo print
29 / Blu 30 / Blu 31 / Blu 32 / Blu 33 / Blu 34 / Blu 35 / Blu 36 / Blu 37 / Blu 38 / Blu 40 / Blu 42 / Blu
View product
Paint-spot jeans
29 / Blu 30 / Blu 31 / Blu 32 / Blu 33 / Blu 34 / Blu 35 / Blu 36 / Blu 37 / Blu 38 / Blu 40 / Blu 42 / Blu
View product
Jeans with tone-on-tone print
Sold out
29 / Nero 30 / Nero 31 / Nero 32 / Nero 33 / Nero 34 / Nero 35 / Nero 36 / Nero 37 / Nero 38 / Nero 40 / Nero 42 / Nero
View product
Ripped jeans

Ripped jeans

€280
29 / GRIGIO 30 / GRIGIO 31 / GRIGIO 32 / GRIGIO 33 / GRIGIO 34 / GRIGIO 35 / GRIGIO 36 / GRIGIO 37 / GRIGIO 38 / GRIGIO 40 / GRIGIO 42 / GRIGIO
View product
Straight-cut jeans
29 / GRIGIO 30 / GRIGIO 31 / GRIGIO 32 / GRIGIO 33 / GRIGIO 34 / GRIGIO 35 / GRIGIO 36 / GRIGIO 37 / GRIGIO 38 / GRIGIO 40 / GRIGIO 42 / GRIGIO
View product
Shiny-effect jeans
29 / Nero 30 / Nero 31 / Nero 32 / Nero 33 / Nero 34 / Nero 35 / Nero 36 / Nero 37 / Nero 38 / Nero 40 / Nero 42 / Nero
View product
Faded-hem jeans
29 / GRIGIO 30 / GRIGIO 31 / GRIGIO 32 / GRIGIO 33 / GRIGIO 34 / GRIGIO 35 / GRIGIO 36 / GRIGIO 37 / GRIGIO 38 / GRIGIO 40 / GRIGIO 42 / GRIGIO
View product
Ripped jeans

Ripped jeans

€290
29 / Blu 30 / Blu 31 / Blu 32 / Blu 33 / Blu 34 / Blu 35 / Blu 36 / Blu 37 / Blu 38 / Blu 40 / Blu 42 / Blu
View product
Jeans with print all over
29 / Blu 30 / Blu 31 / Blu 32 / Blu 33 / Blu 34 / Blu 35 / Blu 36 / Blu 37 / Blu 38 / Blu 40 / Blu 42 / Blu
View product
Jeans with angel print
29 / Nero 30 / Nero 31 / Nero 32 / Nero 33 / Nero 34 / Nero 35 / Nero 36 / Nero 37 / Nero 38 / Nero 40 / Nero 42 / Nero
View product